Yhdistyksen palvelut

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen seuraavat palvelut:

  • ylläpitää psykoterapeuttiluetteloa
  • ylläpitää ja kehittää jäsenten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden psykoterapiayhteisöjen kanssa
  • ylläpitää ja edistää jäsentensä ammattitaitoa järjestämällä psykoanalyyttisen psykoterapian täydennyskoulutusta
  • ylläpitää jatkokoulutuksena vaativan erityistason pätevyyden antavaa psykoterapiakoulutusta erityistason ja ylemmän erityistason pätevyyden omaaville psykoterapeuteille
  • psykoanalyyttisen psykoterapiakoulutuksen omaavat voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä (Jäsenanomuslomake). Tarvittavia lisätietoja saat jäsensihteeriltä, jonka yhteystiedot löydät linkistä Yhteystiedot
  • julkaisee kerran vuodessa ilmestyvää Psykoanalyyttinen Psykoterapia -lehteä.

Psykoterapia

Mitä psykoanalyyttinen eli psykodynaaminen psykoterapia on?

Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimista ja hoitoa. Psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa pyritään ymmärtämään ihmisen mielen sisäistä maailmaa suhteessa mielen tiedostamattomiin sisältöihin, niiden taustaan ja syntyhistoriaan.
Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia sisäistä kasvua ja muutosta mahdollistavalla tavalla. Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja se saattaa kestää useita vuosia. Psykoterapiatunteja on yleensä kaksi - kolme kertaa viikossa. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys.

Hakeutuminen psykoanalyyttiseen psykoterapiaan

Psykoanalyyttisesta psykoterapiasta voi parhaiten hyötyä ihminen, joka on kiinnostunut omasta sisäisestä maailmastaan ja on valmis tutkimaan sitä vaikeuksiensa voittamiseksi. Hän voi kärsiä monenlaisista oireista kuten ahdistuksesta, masennuksesta, pakko-oireista tai itsetunnon häiriöistä. Hänen ongelmansa saattavat heijastua vaikeuksina yksinolossa, ihmissuhteissa tai työelämässä.
Tiedot yhdistyksemme jäseninä olevista psykoterapeuteista yhteystietoineen löydät sivulta Psykoterapeuttiluettelo.

Psykoterapian kustannukset

Psykoterapian kustannukset ovat keskimäärin 60 - 90 euroa hoitokerralta. Hoitokerran pituus on yleensä 45 minuuttia. Psykoterapian aloittamiseen liittyy muutama haastattelukäynti psykoterapeutin luona hoidon tarpeen ja molemminpuolisten yhteistyömahdollisuuksien arvioimiseksi. Ennen hoidon aloittamista tehdään suullinen tai kirjallinen hoitosopimus.

KELA voi myöntää kuntoutusvaroistaan taloudellista tukea psykoterapiaan, jos psyykkiset oireet heikentävät työ- tai opiskelukykyä. Tietoja KELA:n edellyttämistä terapiaanhakeutumiskäytännöistä ja kuntoutusvarojen myöntämisperusteista saat osoitteesta: www.kela.fi.