Lehdet

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry:n julkaisu PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA

Psykoanalyyttinen Psykoterapia on psykoanalyyttinen aikakauslehti, joka tuo psykoanalyyttisen näkökulman erilaisiin ilmiöihin. PP julkaisee psykoanalyyttista psykoterapiaa ja psykoanalyysia sekä niille läheisiä aihealueita käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia aikamme ilmiöistä, tutkimuksesta, kulttuurista ja taiteesta. Kirjoitukset voivat olla katsauksia, arvioita, kongressiesittelyjä, puheenvuoroja tai haastatteluja. Julkaisemme lisäksi lehden alaan kuuluvia ilmoituksia ja mainoksia. PP ilmestyy kerran vuodessa.

Tieteellisissä artikkeleissa noudatetaan vertaisarviointia eli referee-käytäntöä. Tällöin tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus on pyytänyt ja saanut käsikirjoitusta koskevat lausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Julkaisijan tulee lähettää kopiot asiantuntijalausunnoista käsikirjoituksen kirjoittajille.


Lehtien sisällöt:

- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 13 - 2017
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 12 - 2016
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 11 - 2015
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 10 - 2014
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 9 - 2013
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 8 - 2012
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 7 - 2011
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 6 - 2010
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 5 - 2009
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 4 - 2008
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 3 – 2007
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 2 - 2005/2011
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 1 - 2004/2007/2011

Lehtien tilaukset oheisella tilauslomakkeella.

Lehteä voi ostaa myös Helsingin yliopiston Kaisa-kirjastosta, Fabianinkatu 30 sekä Nide-kirjakaupasta, Fredrikinkatu 35.

Tilauksen voi laittaa myös suoraan päätoimittaja Anna Liljalle anna.lilja (ät) gradiva.fi