Lehdet

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry:n julkaisu PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA

Psykoanalyyttinen Psykoterapia on psykoanalyyttinen aikakauslehti, joka tuo psykoanalyyttisen näkökulman erilaisiin ilmiöihin. PP julkaisee psykoanalyyttista psykoterapiaa ja psykoanalyysia sekä niille läheisiä aihealueita käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia aikamme ilmiöistä, tutkimuksesta, kulttuurista ja taiteesta. Kirjoitukset voivat olla katsauksia, arvioita, kongressiesittelyjä, puheenvuoroja tai haastatteluja. Julkaisemme lisäksi lehden alaan kuuluvia ilmoituksia ja mainoksia. PP ilmestyy kerran vuodessa.

Tieteellisissä artikkeleissa noudatetaan vertaisarviointia eli referee-käytäntöä. Tällöin tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus on pyytänyt ja saanut käsikirjoitusta koskevat lausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Julkaisijan tulee lähettää kopiot asiantuntijalausunnoista käsikirjoituksen kirjoittajille.

PP-lehdellä on käytössään Tieteellisten seurain valtuuskunnan Vertaisarvioitu-tunnus (kuva). Tunnus kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti (www.tsv.fi/tunnus). Laadunarvioinnin läpinäkyvyyden lisäämiseksi kustantajan on dokumentoitava vertaisarviointiprosessin vaiheet sekä hylättyjen että hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta. Tiedot eivät ole julkisia, mutta tarvittaessa dokumentaatio voidaan esittää TSV:lle.Lehtien sisällöt:


- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 16 - 2020
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 15 - 2019
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 14 - 2018
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 13 - 2017
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 12 - 2016
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 11 - 2015
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 10 - 2014
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 9 - 2013
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 8 - 2012
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 7 - 2011
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 6 - 2010
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 5 - 2009
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 4 - 2008
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 3 – 2007
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 2 - 2005/2011
- Psykoanalyyttinen psykoterapia nro 1 - 2004/2007/2011


Lehtien tilaukset oheisella tilauslomakkeella.

Lehteä voi ostaa myös Helsingin yliopiston Kaisa-kirjastosta, Fabianinkatu 30.

Tilauksen voi laittaa myös suoraan päätoimittaja Anna Liljalle anna.lilja (ät) gradiva.fi


Toimitusneuvosto yhdistyksen yhteystiedoissa

Ohjeita kirjoittajille