Kirjat

Vesa Manninen

Onhan niitä yksisarvisiakin – psykodynaamisia otoksia luonnosta, ihmisestä.

Tilaukset oheisella tilauslomakkeella.

Aino-Maija Lahtinen

Mieli ja romaani - Paul Auster mielen kuvaajana

Kirja esittelee erilaisten tiedonalojen lähestymistapoja ihmismieleen ja pyrkii osoittamaan romaanimuotoisen tekstin voiman kuvata mielen sisältöjä ja toimintaa. Mieli nähdään kirjassa dynaamisena, merkityksiä luovasti rakentavana sekä ristiriitaisena ja osin piilossa olevana. Näin mieli ymmärretään psykoanalyysin piirissä ja tällaisena se näyttäytyy myös amerikkalaisen romaanikirjailijan Paul Austerin teoksissa, joiden henkilöitä kirja tutkii. Pääosissa ovat mm. Sam Auster, Herra Blank, David Zimmer ja Hector Mann sekä kirjailija Auster ihmistä koskevine ajatuksineen.

Kirjassa käsitellään mielen kehitystä sekä muistavaa, mukautuvaa, kirjoittavaa ja lukevaa mieltä. Merkittävässä osassa ovat suorat sitaatit Austerin teoksista, koska se tapa, jolla psykologisesti tarkka ja oivaltava kirjailija asioita ilmaisee, on mielen ymmärtämisen kannalta tärkeä.

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry:n kirjasarja, nro 3
ISBN 978-952-67724-2-4
Kustantaja: Helsingin Psykoterapiayhdistys ry
Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2016
Sivumäärä: 182

Hinta 25 euroa + toimituskulut

Aino-Maija Lahtinen on kasvatustieteen tohtori, joka on tutkinut sellaisia opettamiseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä, joissa itsen ja toisen ihmisen ymmärtäminen on tärkeää. Hän on kiinnostunut myös tieteidenvälisen ja taiteita soveltavan opetuksen kehittämisestä.

Tilaukset oheisella tilauslomakkeella.

Pentti Ikonen

Mayan huntu ja muita kirjoituksia

Helsinki: Helsingin Psykoterapiayhdistys ry 2014

Tähän teokseen on koottu FM, psykoanalyytikko Pentti Ikosen valittuja kirjoituksia, joista osa on aiemmin julkaistu mutta uudelleen muokattu tätä teosta varten. Osa kirjan esseistä on uusia, ennen julkaisemattomia.

Pentti Ikonen on pitkän kokemuksen omaava koulutuspsykoanalyytikko, jonka ainutlaatuinen, syvä ajattelu on kuin hioutunut timantti. Se vangitsee lukijan jo ensi sivuilla ja pitää luonaan tiiviisti. Tämä teos ei opeta, neuvo eikä luokittele tai arvostele. Se tutkii, pyrkii ymmärtämään ja tavoittamaan ihmismielen ainutlaatuisuutta. Kirjan anti on paitsi psykoanalyyttisella otteella työskentelevälle lukijalle antoisaa mentorointia, myös kaunista kuvausta ihmisenä olemisesta sekä toisen kohtaamisen merkityksestä ja monitahoisuudesta.

On suuri rikkaus ja etuoikeus saada viipyä ja levähtää tämän lempeän, viisaan ja hyväksyvän kerronnan sylissä. (Marjo Aura)

Hinta: 35 euroa + toimituskulut

Lataa tästä kirjan esite.

Tilaukset oheisella
tilauslomakkeella.
25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Helsingin psykoterapiayhdistys alkaa julkaista kirjasarjaa, jonka ensimmäinen teos on

Vesa Manninen

Halun ja moraalin maisemia - psykoanalyyttista suunnistusta

Kirja koostuu koulutusanalyytikko Vesa Mannisen uusista ja aikaisemmin julkaistuista, mutta uudistetuista teksteistä. Vesa Mannisen vankka kokemus psykoanalyytikkona potilastyössä, työnohjaajana ja opettajana kuuluu hänen syvällisessä, kriittisessä ja uutta luovassa pohdinnassaan.

Kirjassa tarkastellaan psykoanalyyttisen teorian perusasioita, mutta uusia näkökulmia avaten. Teksti on tinkimättömän psykoanalyyttistä, ei popularisoivaa, mutta se ei ”lyö termeillä päähän”. Manninen perustaa vahvasti Freudin ajattelulle ja teorialle, mutta on myös oppi-isää kohtaan kriittinen. Saman rehellisen ja kriittisen tarkastelun kohteeksi pääsevät Freudin seuraajatkin, kirjoittaja itse mukaan lukien. Miten teoria ja sen soveltaminen potilastyöhön muuten kehittyisivätkään? Kirjan punainen lanka on se,että ihmisen minuudella on kolme herraa: tiedostamaton, ulkoinen todellisuus ja sisäistetty moraali. Psykoterapiatyö pyrkii integroimaan näiden minän herrojen vaikutuksen, ei kukistamaan niitä.

Teoriaa elävöittävät lukuisat kliiniset esimerkit, elokuvien tapahtumat, katkelmat kirjallisuudesta, runot kuin myös Mannisen oma kaunokirjallinen terapiatiivistelmä Poika ja Pöllö. (Kirsi Huttula)

Lataa tästä kirjan esite.

Hinta: 35 euroa + toimituskulut,
25 euroa + toimituskulut (paperin II-laatu)

Tilaukset oheisella tilauslomakkeella.